top of page

KVKK

KATILIMCI AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sözlü, e-posta, telefon, internet sitesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile elde edilen kişisel verilerimin aşağıda yer alan amaçlarla işlendiği, kişisel verilerimin işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edildiği, hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgilendirildim ve aşağıda detayları verilen kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

● Kimlik kişisel veri kategorisinde yer alan; ad-soyad, doğum tarihi

● İletişim kişisel veri kategorisinde yer alan; telefon numarası, adres, e-posta adresi ve diğer tüm bilgilerin

● Görsel ve işitsel kişisel veri kategorisinde yer alan; fotoğraf/ video kişisel verilerimin;

Aşağıda sayılan amaçlara;

● Çalışmanın tanıtımı,

● Faaliyetler kapsamında etkinliğin tamamlanmasından itibaren 10 yıl süre ile işlendiğini bilmekteyim.

Her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, MEKADIN'ın yürüttüğü projenin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda MEKADIN'ın çalışma ile alakalı akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim.

E-posta aracılığı ile toplanan kişisel verilerimin e-posta sistemi yurtdışı merkezli olması nedeniyle mevzuata uygun şekilde, gerekli olduğu ölçüde ve her türlü güvenlik önlemi alarak yurtdışına aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu ilgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatının olduğunu ve uygulandığını, ilgili ülkede bağımsız veri otoritesinin bulunduğunu ve ilgili ülkenin Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olduğunu ve uluslararası kuruluşlara üye olduğunu bilmekteyim.

Eğitim sırasında veya sonrasında çekilen fotoğraf/ video kişisel verisi projenin tanıtımı amacıyla ‘Instagram, Linkedin’ gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını, bu sosyal medya hesaplarının yurtdışı merkezli olması nedeniyle mevzuata uygun şekilde, gerekli olduğu ölçüde ve her türlü güvenlik önlemi alarak yurtdışına aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu ilgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatının olduğunu ve uygulandığını, ilgili ülkede bağımsız veri otoritesinin bulunduğunu ve ilgili ülkenin Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası anlaşmalara taraf olduğu ile uluslararası kuruluşlara üye olduğunu bilmekteyim.

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve yukarıda sayılan kişisel verilerimin hepsinin MEKADIN tarafından işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İşbu belgeyi imzalamakla bu belgede yer alan hususlarda, açık rızam mevcuttur.

KVKK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.

bottom of page